Kepala Kampung Lembasung Membantu proses pengurusan brobat dan meninjau pasien dan kluarga langsung